PUNTA REF. 8310

P.V.P. 49.65

 
Punta

JSP

Grains

125

C.B.

.133

Ud.env.

100

Código BCN

B2920C1183N