PUNTA REF. 8630

P.V.P. 81.15

 
Punta

JSP

Grains

300

C.B.

.230

Ud.env.

50

Código BCN

B4775C1932N