PUNTA REF. 8830

P.V.P. 39.25

 
Punta

JSP

Grains

300

C.B.

.192

Ud.env.

50

Código BCN

B2310C934N