SPORTDOG COLLAR GPS TEK 2.0/1.5 (TEK-2L-E)

P.V.P. 349.00

 
Código BCN

B21680C7163N